DZIAŁALNOŚĆ

Cele Działalności Stowarzyszenia SYMPATYCY LUBLINIANKI “NIEZŁOMNI”:

1. Promocja meczów piłki nożnej.
2. Podnoszenie poziomu kulturalnego na stadionie Lublinianki.
3. Propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w meczach piłkarskich wśród młodzieży szkolnej.
4. Działanie mające na celu wpływ na politykę informacyjną Lublinianki.
5. Konsultacje oraz porady marketingowe z władzami Lublinianki.
6. Tworzenie i nadzór nad projektami lojalnościowymi dla wszystkich członków Stowarzyszenia, połączona z użyczeniem wizerunku piłkarzy zespołu.
7. Wspieranie rozwoju młodzieżowej piłki nożnej w Lublinie i na Lubelszczyźnie.
8. Zwiększanie zainteresowania piłką nożną wśród dzieci i młodzieży.
9. Rozbudowa i rozwój bazy sportowej klubów piłkarskich z Lublina.
10. Promowanie współpracy klubów piłkarskich z organami administracji rządowej
i samorządowej.
11. Promocja piłki nożnej, jako alternatywnej formy spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży.
12. Dbanie o zabezpieczenie interesu sympatyków Lublinianki.
13. Organizacja i integracja sympatyków Lublinianki.
14. Zwiększanie bezpieczeństwa na obiektach piłkarskich podczas wszystkich działań sportowych.
15. Wspieranie i rozwój wysokiego poziomu sportowego zespołów piłkarskich.
16. Wspieranie, promocja i krzewienie sportu a w szczególności piłki nożnej wśród osób niepełnosprawnych.

 
Stowarzyszenie SYMPATYCY LUBLINIANKI “NIEZŁOMNI” będzie realizować swoje cele przez:

1. Organizowanie spotkań z wybitnymi zawodnikami i byłymi piłkarzami klubów piłkarskich.
2. Przygotowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów i konferencji o tematyce sportowej, kulturalnej i wychowawczej.
3. Zbieranie, tworzenie i udostępnianie oraz rozpowszechnianie informacji i materiałów dotyczących tematyki sportowej, a w szczególności piłki nożnej.
4. Organizowanie pokazowych i towarzyskich meczów piłki nożnej.
5. Prowadzenie rozgrywek i organizowanie turniejów w piłce nożnej.
6. Działania marketingowe promujące lubelskie kluby piłkarskie i Stowarzyszenie, w szczególności prowadzenie akcji mającej na celu propagowanie bezpiecznego uczestnictwa w widowiskach sportowych wśród mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny, w szczególności młodzieży szkolnej, rodzin i osób niepełnosprawnych.
7. Wpływ na politykę informacyjną lubelskich klubów piłkarskich poprzez organizowanie cyklicznych spotkań członków Stowarzyszenia z Zarządami lubelskich klubów piłkarskich i przedstawicielami organów administracji rządowej i samorządowej.
8. Udział w pracach zarządów lubelskich klubów piłkarskich poprzez konsultowanie i doradztwo w sprawie najważniejszych posunięć marketingowych i transferowych, ustalania cen biletów, a w szczególności bezpieczeństwa widowisk sportowych.
9. Współdziałanie z lubelskimi klubami piłkarskimi w zakresie organizacji sprzedaży karnetów
i biletów na mecze piłkarskie, ze szczególnym uwzględnieniem pakietu lojalnościowego dla członków Stowarzyszenia.
10. Organizacja wyjazdów na mecze ligowe, pucharowe, turniejowe i towarzyskie lubelskich klubów piłkarskich.
11. Organizacja spotkań towarzyskich dla członków Stowarzyszenia, połączona z użyczeniem wizerunku piłkarzy zespołu i trenerów lubelskich klubów.
12. Organizacja turniejów i festynów.
13. Nawiązanie i utrzymanie współpracy z lubelskimi klubami piłkarskimi.
14. Współpracę z przedszkolami i szkołami z terenu Lublina i Lubelszczyzny.
15. Współpracę z Klubami Kibica i Sympatykami klubów sportowych z terenu całego kraju.
16. Organizowanie akcji promocyjnych propagujących sport i piłkę nożną.
17. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.
18. Skupienie wokół Stowarzyszenia grupy firm i instytucji wspomagających finansowo realizację celów Stowarzyszenia.
19. Poprawianie bezpieczeństwa uczestnictwa podczas widowisk sportowych, poprzez doradztwo i konsultacje z władzami obiektów sportowych, zarządami klubów sportowych, organami samorządowymi i rządowymi, oraz instytucjami i firmami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo publiczne.
20. Wszelką pomoc w uczestnictwie podczas widowisk sportowych osób niepełnosprawnych, w szczególności przez działania mające wpływ na odpowiednie dostosowanie i modernizowanie obiektów sportowych, poprzez doradztwo i konsultacje z władzami obiektów sportowych, organów samorządowych i rządowych.

Strona i Forum Kibiców funkcjonuje dzięki
Stowarzyszeniu Sympatyków Lublinianki "NIEZŁOMNI"

INFORMACJA DLA MEDIÓW / STRON WWW:
Wykorzystując materiały zamieszczane w serwisie www.lublinianka.net bezwzględnie prosimy o podanie źródła informacji. Bądź wcześniejszy kontakt: ksl1921@gmail.com, celem ustalenia warunków współpracy. Zdjęcia zamieszczanie w serwisie są własnością ich autorów i to do nich należy się zwrócić z prośbą o zgodę na publikacje.